Yoktan Var Olma VS Varlıktan Değişim

Yoktan mı var olunur yoksa hep var mıdır? Uzun zamandır üzerine çokça sohbetler edilen ilginç bir konuyu tartışacağız. Sohbete katılmak için bir soru sorabilirsiniz.

Varlık hep vardır. Yaratılışçı düşüncede varlık bir yaratık haline gelir. Varlığı genellikle bir gücün / tanrının yarattığına inanılır.

Her durumda da hiç bir şey kendi kendine var olmaz. 

Tesadüfen Oluşum Mümkün mü?

Genelde eleştirilmeye çalışılan tesadüfen oluşum konusu nedir? Tesadüf denilen şey yeterli bilgi olmadan bir konu hakkında eksik bilgiyle yapılan tanımlamadır. Bir örnek ile açıklayalım.

Ayın yörüngedeki hareketi tesadüf ile olmadı. Ay, dünya, güneş ve uzay boşluğu ve daha fazla dış etmen etkisi ile yörüngede kalmayı sağlar. Kendi kendine yörüngede durmuyor. Ayın hareketinin kaynağı kendi ve dış etmenlerdir. Evrendeki her fiziksel varlık dış etmenler ile ilişki içinde hareket eder.

Eski bir arkadaşınıza yolda denk gelmeniz tesadüf olabilir. Tesadüf dediğimiz şey denk gelen iki kişinin denk gelene dek olan hikayeyi bir kenara bırakıp bir sözcükle durumu tarif etme şeklidir.

Oysa olay örgüsü incelendiğinde saniye saniye bir akışı olduğu görülür. Evrendeki her oluşum bu şekilde varlığını sürdürür.

Yaratma da esasen yoktan değil de başka nesnelerin bir bilinç (Yaratıcı – Tanrı) ile meydana getirilmesi inancıdır.

Varlık Nedir?

Ad 1. Var olma, evrende ya da düşüncede yer alma durumu, varoluş.

“Çocuk, varlığını ana babaya borçludur”

2. Evrende var olan her şey.

“Ağaç, kuş, insan birer varlıktır”

Kaynak: Definitions from Oxford Languages

Varlık sözünün başka anlamaları da var elbette ancak biz buraya konuyla ilgili olan kısmını ekledik. Yani evrende hali hazırda var olan şeyler. Buna aklınızdaki bir fikrin varlığı da dahildir.

Yaratık Nedir?

Ad. Yaratılmış canlı varlık.

“İnsan, kuş, kaplumbağa birer yaratıktır”

Kaynak: Definitions from Oxford Languages

Yaratık sözüne baktığımızda aslında bir varlık olduğunu anlıyoruz. Yaratık bir çeşit varlıktır. Yaratma eylemi öncesinde zaten var olan bir haldedir. Bir bütünün parçası veya partikül olarak dağınık hâlde olabilir. Sonradan bir araya gelen parçalar halinde de olabilir. Yaratma sözünün özü bir tanrı olsun olmasın değişime işaret eder. Yani bir kaplumbağanın yaratıcısı kaplumbağanın anne babası olsa da yaratılmıştır veya adına tanrı da deseniz bu yaratma bile yine değişimi işaret eder.

Nasıl Yaratıldılar?

Yaratma sayılması için bir nesne veya canlının önceki halinin de var olması gerekir.

Yaratma için lazım olan ham madde varlık adındaki şeydir.

Eğer bir bebek dünyaya getirmek istenirse bunun için bir dişi ve bir erkek gerekir. Durup dururken bir canlı bebek ortaya çıkmaz. Bu doğadaki maddi ve manevi her yaratma için söz konusudur.

Bir şey varsa yaratılmıştır. Herşey bir önceki şey tarafından yaratılmıştır. Bazen birkaç şey bir araya gelerek başka şeyi yaratır. Mesela suyun yaratılması için lazım olan şey temelde hidrojen ve oksijendir. Suyun bir arada kalması ve birleşmesi için başka şeyler de gereklidir elbette.

Tanrı Nasıl Yaratabilir?

Bu konuya başlamadan önce tanrı eğer aramızda olsaydı ve yaratma gücü nasıl açıklanabilirdi diye düşünelim. Meraklısı için ilgili bir yazımız daha var: İnancın fayda ve zararları.

Mutlak veya sınırlı bir güce sahip bir varlık veya sizin aklınızdaki hâli ile yaratma kudreti olan bir tanrı düşünün. Biz Zeus adlı Yunan tanrısını düşüneceğiz.

Zeus bir ateş 🔥 yaratmak istese bunu nasıl yapardı? Muhtemelen sadece düşünmesi yeterlidir. Peki sadece düşünerek ateş yakmanın maddi manevi yönünü biraz düşünün…

Manen her insan zihninde istediği kadar büyük ateş yakabilir. İnsan zekası ile hayalinde ateşi yakar. Hatta durun ben bunu kolaylaştırmak istiyorum. Büyük bir fabrikada elektrik devresinde oluşan bir arıza nedeniyle fabrika alevler içinde. İtfaiye alevlere müdahale etmekte zorlanıyor. Alevler o kadar sıcak ki… Ah rüyaymış. Az da olsa zihninizde canlanan ateşi birlikte yarattık.

Zeus ateşi zihinsel olarak biz insanlar gibi yakabilir. Ve çoktan yakmış bile. Ateş cayır cayır yanıyor. Ateşin fiziksel evrende bir varlığı var. Aslında ateş bir yaratık.

Zeus ateşi fiziksel dünyada nasıl yaratır? O bir tanrı istediğini yapar. Bu kaçamak cevabı kabul edenler için bir mesele yok. Biraz daha derine inip hikayeye devam etmek istemeyenler bu noktada okumaya devam etmek zorunda hissetmemeli. Çünkü her insanın inancına saygı duyuyoruz ve her insanı sahip olduğu öz inancıyla birlikte seviyoruz.

Bir tanrıyı daha iyi anlamak adına konuya devam edenler buradaysa kaldığımız yerden devam edelim.

Zeus veya aklınızdaki tanrı ateşi yaratmakta zorluk çekmez. Bir insan ateş yakmak için evrende doğru noktada bulunan galaksi, güneş sistemi, gezegene ve zekaya sahip olmalı. Kendi kendine yanan güneş de bir ateş sayılabilir elbette. İnsan ateş için kısaca odun ve çubuğa ihtiyaç duyar. Çakmak ve kibrit de birer ihtiyaçtır. Görüldüğü üzere Zeus sadece düşünerek ateş yakabilir ama sen malzeme olmadan asla ateş yakamazsın.

Tanrılar Malzeme Olmadan Nasıl Ateş Yakabilir?

Zeus ateş için tanrısal güçleriyle ateşi oluşturmak için havadaki gazı yoğunlaştırabilir ve tıpkı bir minik süpernova gibi ışıl ışıl yakabilir. Veya nasıl arzu ederse o şekilde yakar. Tanrı olmanın güzel tarafı neyi nasıl yapacağını bilmektir. Çünkü sınırsız bilgiye erişimi olan hatta bizzat kendisi o bilgiyi yaratan bir tanrıdan söz ettiğimizi düşünelim.

Bulutlar arasından bana bakıp da bu insancık neyden söz ediyor böyle? Deyip de başıma hâlâ şimşek indirmediği için sanırım yazmaya devam edilebilirim.😬

Tanrılar Yoktan mı Var Ediyor?

Bir başka dini kaynakta yaratmanın başka nesnelerin bir araya gelmesi ile meydana geldiğini bildiğimi sizinle paylaşmak isterim. (İslam’da gaz ve toz ile yaratma). Özellikle tek tek dünyadaki dinlerde yaratma ile ilgili sözleri bir araya getirip bir sonuca varma yolunu tercih etmiyoruz. Dilerseniz dünya dinleri kaynak kitaplarında “yaratma” sözünü taratıp geniş bilgilere ulaşabilirsiniz. Biz burada sadece düşünerek anlama yolunu tercih edeceğiz. Ve kopya çekmek yok.

Yaratılış Değil Varoluş!

Yoktan var olma aslında yanlış anlaşılması muhtemel bir konu. Sıfırdan yaratma dediğimiz şey teknik olarak evrende mümkün değildir. Hiç bir şey yoktan var olamaz.

Hiç bir şey varlıktan kaçamaz. Işık bile varlıktan kaçamaz. Kara madde bile varlıktan kaçamaz. Hikayelerdeki en uç karakter bile varlığın içinde yaratılmış haldedir. Öyle ki her tanrı manen vardır. Adı anılmış her anlam varlık âleminde bir yere sahiptir.

Özetle yaratma eyleminin her aşamasında varlık hep vardır. Ve varlık sadece şekil değiştirir. Yaratma sözünün yerine değişim veya değiştirme demek belki de daha doğru olur. Çünkü Zeus ateşi yaktığında yaptığı şey ateşi bir araya getiren elementleri hareket ettirmesidir. Atomlara bir çeşit komut vererek onları ateş sonucunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. ⚡

Ah pardon Zeus çalışıyor sözü yanlış oldu affedersin Zeus…😅

Kapanış Konuşması

Sevgili Zeus ve diğer Göksel Varlıklar, sürç-ü lisan ettiysek affola. Sonuçta sizi anlamaya akıl sır ermez. Biz zeka sahibi varlıklar olan insanlarız. Ve aklın gereği olduğu üzere düşünüyoruz. Her şeyin fazlası zararlıdır biliyoruz. Düşününce kendimizi göğe daha yakın hissediyoruz. Bir güzel insan sözü der ki, İstikbal göklerdedir.

Esen kalın.

Yorum yapın